Pagina wordt geladen...

 

Zelfaanvaarding: de kracht in je denken

1 augustus 2019

Welke gedachten heb jij over jezelf? En wat voor gevolgen heeft dit? Op welke normen baseer jij de gedachten over jezelf? Haal jij je zelfwaarde uit wat je presteert? Uit je bezit? Uit wat anderen van je vinden? Maar wat als je een keer niet goed presteert? Ben je dan niets meer waard? Wat als anderen negatief over jou praten, bepaalt dat dan jouw waarde?

Wat denk jij over jezelf?

Zelfaanvaarding, tevreden zijn met jezelf. Jezelf accepteren met al je mogelijkheden en onmogelijkheden. Met je goede eigenschappen, maar ook met je mindere eigenschappen.  Wat is dat soms lastig. Want ja, als je kijkt naar die en die, nu die heeft alles goed voor elkaar! Een goede baan, een leuke man, fijne kinderen en ze is zo behulpzaam. Ja, als ik was zoals zij, ja, dan kon ik mezelf wel accepteren. Maar zie mij nu…. En vul maar in. Wat denk jij over jezelf?

Met welke normen vergelijk jij jezelf?

Met welke normen vergelijk jij jezelf? Probeer jij te voldoen aan de eisen van de wereld of van anderen? Ik moet je teleurstellen. Het gaat je namelijk nooit lukken om aan deze eisen te voldoen. Zolang je dat wel blijft proberen, draag je een masker. Je doet je anders voor dan je bent. Het gevolg hiervan is onrust, ontevredenheid, onzekerheid, faalangst, depressie, stress, gejaagdheid en perfectionisme. Dat knaagt van binnen….

Klopt jouw maatstaf wel?

Maar klopt jouw maatstaf wel? Welke maatstaf is voor jou belangrijker? De maatstaf van deze wereld of de maatstaf van God, jouw Schepper? Wat zeg je eigenlijk tegen God als jij jezelf niet aanvaard? “Ja, God, sorry, maar mij heeft U echt niet goed geschapen. U had mij anders moeten maken. Ik ben niet goed zo.”….

Burn-out

Ik heb jaren geworsteld met gevoelens van minderwaardigheid. Door heel hard te werken en prestaties neer te zetten, probeerde ik iedereen om mij heen, inclusief mezelf, te overtuigen dat ik van waarde was. Helaas eindigde dat in 2015 in een burn-out. Ik had teveel van mezelf gevraagd… Mijn lichaam zei stop. Het was tijd om te gaan werken aan mijn zelfbeeld.

Denken vernieuwen

Maar hoe doe je dat dan, jezelf aanvaarden? Ook dat antwoord staat in de Bijbel in Romeinen 12:2. Door je denken te vernieuwen. Want hoe jij over jezelf denkt, bepaalt hoe jij je voelt en hoe jij je gedraagt. Schrijf eens voor jezelf op hoe jij over jezelf denkt. Pak vervolgens de Bijbel erbij. Lees bijvoorbeeld eens Psalm 139, Jesaja 43: 4 en 7, Sefanja 3:17, Efeziërs 1: 4, 5 en 1 Petrus 2:9. Schrijf op wat deze teksten zeggen over hoe God jou ziet.

Plak dit ergens op een plek waar je het vaak ziet en herhaal het voor jezelf, net zolang tot het echt in je hart komt. Kies ervoor om Gods waarheid over jou, jouw waarheid te maken. Neem afstand van die gedachten over jezelf die niet in lijn zijn met wat God over jou zegt. Ik weet uit ervaring hoe bevrijdend dat werkt en wat een rust en vrede dat geeft…

Psalm 139

Psalm 139 liet mij inzien dat mijn gevoelens van minderwaardigheid dwars tegen Gods beeld van mij in gingen. Als God onvoorwaardelijk van mij houdt zoals ik ben, wie ben ik dan om mijzelf niet te accepteren? Hoe kan ik het gebod ‘Heb je naaste lief als jezelf’ gehoorzamen als ik mezelf niet aanvaard? Om mezelf hieraan te herinneren, heb ik Psalm 139 uitgeschilderd. Dit schilderij hangt in onze woonkamer zodat ik iedere dag opnieuw herinnerd wordt aan God die mij volledig kent en doorgrondt en toch onvoorwaardelijk van mij houdt.

Aan de slag met je gedachten?

Wil jij ook aan de slag met jouw zelfbeeld, met jouw gedachten over jezelf? Houd dan mijn website in de gaten. Ik wil namelijk dit jaar nog een workshop organiseren waarin je al schrijvend aan de slag gaat met jouw zelfbeeld en de gedachten die jij over jezelf hebt. Om vervolgens te ontdekken hoe God jou ziet en de eerste stap te maken richting zelfaanvaarding.

Tot slot, Matthijn Buwalda heeft hier een prachtig nummer over geschreven. Ga er even voor zitten en luister.